Авторські права та ліцензування НАШЕ ПРАВО

Будь-яка особа, яка після закінчення строку охорони авторського права по відношенню до неоприлюдненого твору вперше його оприлюднює, користується захистом, що є рівноцінним захисту майнових прав автора. За відсутності доказів іншого, автором твору вважається фізична особа, зазначена звичайним способом як автор на оригіналі або примірнику твору (презумпція авторства). Суб’єктами авторського права є також інші фізичні та юридичні особи, які набули прав на твори відповідно до договору або закону. Авторське право є інститутом цивільного права і ключовою галуззю права інтелектуальної власності; воно призначене захищати зовнішню форму вираження об’єкта (твір, малюнок, збірник, фотографія та інше), тобто їхнє «матеріальне втілення». В Україні становлення практики та законодавчої бази щодо застосування вільного доступу до наукових журналів та інших видань знаходиться у розвитку. Актуальним питанням є адаптація сучасних видавничих моделей охорони авторського права на наукові статті та монографії з врахуванням реалій України.

авторське право наукові статті

В колекціях бібліотек, музеїв з відкритим доступом для відвідувачів, в архівах або організаціях із збереження фондів аудіо-, відеозаписів. Виплата працівникові заробітної плати не дорівнює виплаті йому винагороди за створений твір у зв’язку з виконанням трудового договору. Якщо такий розмір винагороди не обумовлений трудовим договором, то треба звертатися до мінімальних ставок винагороди (роялті). Вносити зміни у завершений службовий твір, супроводжувати службовий твір ілюстраціями, передмовами, післямовами тощо. Неоригінальні об’єкти, які згенеровані комп’ютерною програмою (програмами). Ці неоригінальні об’єкти генерує штучний інтелект завдяки роботі комп’ютерної програми.

Що таке фотографічний твір та як його використовувати?

Але відмова від деяких із цих файлів cookie може вплинути на ваш досвід перегляду. Застосування ліцензій відкритого доступу при розміщенні матеріалів наукових журналів в електронному середовищі / Наука України у світовому інформаційному просторі.― № 13, 2016.―C. Використання https://www.0312.ua/list/430932 сирітських творів (додали поняття “сирітські твори”, визначили порядок їх використання та захисту) тощо. Крім того, суб’єкти авторського права мають право звернутися до суду з позовною заявою про стягнення компенсації, відшкодування збитків та стягнення доходу.

Відбувся Національний онлайн-урок волонтерства

Інституційну підтримку Центру демократії та верховенства права надає Швеція. Закон-1993 року жодним чином не регулював питання ШІ, а лише згадував про комп’ютерну програму, код якої прирівнював до літературного твору. Правова консультація не є офіційним роз’ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку. При отриманні замовлення, фахівці Патентної фірми «Єдність» підготують і надішлють Вам всі необхідні документи, і далі оформлять і подадуть на реєстрацію Ваше науковий твір. За дорученням замовника ми оплатимо необхідні державні мита.

Передача авторських прав – чому це так важливо?

Звертаємо увагу на те, що майнові права авторів та інших осіб, які мають виключне авторське право, переходять у спадщину. А ось особисті немайнові права автора у спадок не переходять. Спадкоємці мають право захищати авторство на твір і протидіяти перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору, а також будь-якого іншого посягання на твір, що може завдати шкоди честі та репутації автора. Що стосується строку дії авторського права, то авторське право діє протягом усього життя автору і 70 років після його смерті, крім випадків, передбачених статтею 28 Закону України «Про авторське право і суміжні права».