Провідні чинники розвитку особистості: спадковість, середовище, виховання

Біологічні чинники – основа формування особистості дитини. На сприйняття світу впливає виховання, отримане людиною та приклад батьків. Формування особистості – складний процес, який не переривається на жодному етапі людського життя. Саме поняття «особистість» дуже багатогранне, і існує два популярні професійні погляди на це явище. Одне говорить, що формування особистості дитини залежить від природних вроджених даних. Друге думка свідчить про те, що особистість – соціальне явище, і лише соціум впливає її формування. До соціальних чинників, що впливають на розвиток особистості, належать природне і соціальне середовище, а також виховання.

біологічні та соціальні фактори розвитку особистості

Показуючи агресивну поведінку, батьки формують негативний приклад для своїх дітей. Така поведінка не лише антиморальна, але й може бути протизаконною, особливо якщо включає фізичне насильство чи психологічний тиск. Батьки, які мають стабільний емоційний стан і здатні адекватно реагувати на стрес, створюють основу для здорового розвитку дитини. Вони навчають своїх дітей, як управляти власними емоціями, будувати міцні міжособистісні відносини й адаптуватися до різних життєвих ситуацій. Нерозвиненість певних здібностей, не говорить про те, що у особистості немає для цього задатків, це може говорити про те, що мало було направлено сил і старань на їх розвиток.

Підтримуючи з ними добрі стосунки, батьки вводять дітей у громадське життя, навчають їх жити з людьми і для людей. Особистість, яка відчула на зорі розвитку турботу і увагу, напевно, почуватиметься впевнено та захищено. Мати і батько стають важливими життєвими орієнтирами, які серйозно впливають. Чудово, якщо мати може продемонструвати такі якості, як прощення, прийняття, любов. У батькові важлива строгість і м’якість, що діють нероздільно. Психологи переконані, що вирішальний вплив на особистість дитини, її сприйняття світу, почуття та прагнення надають батьки.

Вплив школи

Спадковість необхідно відрізняти від вроджених особливостей людини, пов’язані зі змінами генотипу, що стався внаслідок несприятливих життєвих умов. Останнім часом позицію про генну обумовленість моральності та соціальної поведінки людини займають вітчизняні вчені (П.К. Анохін, Н.М. Амосов та ін.). Виховання є одним з найважливіших факторів розвитку особистості. Виховуючи сфокусований процес, він може регулювати спадковість і мікросередовище. У процесі дослідження спеціальних задатків, було встановлено, що люди, які ними володіють, досягають високих результатів і просуваються швидкими темпами в певних видах діяльності. Задатки – анатомо-фізіологічні особливості організму людини, які є передумовами розвитку у нього здібностей.

Які фактори впливають на розвиток особистості дитини

Проте дитина ніколи не має відчувати відсутність підтримки, довіри, прийняття та любові батьків. Деякі дослідження показують, що стрес у дитинстві може вплинути на розвиток мозку. Це стосується, зокрема, тих ділянок мозку, що відповідальні за опрацювання стресу й регуляцію емоцій. Це процес, який починається з народження і продовжується протягом усього життя. Це неперервна взаємодія, яка вимагає уваги й терпіння з боку батьків. Важливо, щоб батьки усвідомлювали це й навчали своїх дітей, що всі емоції, включно зі злістю, є частиною нормального емоційного досвіду. Таким чином, спеціальні задатки успадковуються з покоління в покоління.

Фізичні особливості властиві людині в залежності від раси, статі, національності і т. Діти, які переживають постійний стрес, можуть отримати внаслідок цього проблеми зі здоровʼям, соціальною адаптацією та когнітивним розвитком. Діти потребують прийняття, любові, безпеки — тому вони дуже чутливі до вербальних і невербальних проявів.

Анохін висловлюються на користь успадкування моральних якостей, або у всякому разі спадкової схильності дитини до агресивності, жорстокості, брехливості. Окрім спадковості визначальним фактором розвитку особистості https://www.62.ua/list/427040 є середовище. Середовище — це реальна дійсність, в умовах якої відбувається розвиток людини. На формування особистості впливає географічне, національне, шкільне, сімейне, соціальне середовище.

У процесі них особистість опосередковує та визначає рівень взаємозв ‘язків індивіда як із суспільним, так і з природним середовищем. Якісних змін зазнають як окремі психічні процеси, так і психіка загалом. Виявляються вони у процесах запам’ятовування і відтворення, створенні уявлень про ситуації, яких не було у попередньому досвіді дитини. Якісних змін зазнають мислення, мовлення, емоції, потреби тощо. Успішний розвиток дитини великою мірою залежить від змісту, спрямованості мотивів, якими вона керується у навчанні та праці. На психічний розвиток дитини безпосередньо впливають не всі соціальні умови, а лише ті, з якими вона вступає в контакт. Костюка, онтогенез людського організму визначається біологічною спадковістю, онтогенез особистості – соціальною спадковістю.