Наказ 1222 від 21 08 2013 Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти. Редакція від 16.09.2020 Право знати!

Гуманітаризація освіти тісно пов'язана з гуманізацією, яка припускає удосконалення стилю спілкування між педагогами і студентами, самого духовного життя університету. Виховання такої особистості, створення для цього відповідних умов і має складати…